Deiyonize Saf Su Arıtma Cihazları

Özel ürün imali için gerekli safsuyu elde etmenin başlıca yöntemi deiyonize saf su cihazı kullanmaktır. Bu cihazlar selektif anyonik ve katyonik reçine hammaddesinin iyon tutma kabiliyeti sayesinde suyu saflaştırır. Kimyasal ionexchange işlemi safsızlığı bozan iyonları reçine üzerine yükler. Böylece cihazdan safa yakın su ( H2O) üretilir.

Sistem tasarımı kesinlikle uzman bir kadro tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde özellikle kapasite ve kalite sorunları yaşanabilir. Tasarımı gerçekleştiren uzmanın şu bilgileri bilmesi gerekir;

  • Arıtılacak su kalitesi/analizi
  • Günlük safsu ihtiyacı,
  • Saf suyun hangi kalitede hangi amaçla kullanılacağı,
  • İşletmenin genel şartları ve atıksu rejimi

Parametreler Örnek Kuyu Suyu Değerleri Reverse Osmosis Sonuçları Performans %
Arsenik (As ug/l) 20 0,1 -99,50
Kadmiyum (Cd ug/l) 10 0,5 -95,00
Civa (Hg ug/l) 2 0,1 -95,00
Kurşun (Pb ug/l) 1 0,05 -95,00
Bakır (Cu mg/l) 4 0,1 -97,50
Alüminyum (Ai mg/l) 0,01 0,01-95,24
Klorür (Cl mg/l) 40 0,5 -98,75
Nitrat (NCV mg/l) 55 1 -98,18
Sülfat (SO f mg/l) 289 6 -97,92
Nitrit (N02 mg/l) 0,5 0,1 -80,00
İletkenlik (uS/om) 600 2 -99,67
Toplam Sertlik (CaC03 mg/l) 120 1 -99,17
pH 7 7 -

Deiyonize saf su cihazında arıtılacak olan su öncelikle reçinelerin uzun ömürlü olması için su kum ve karbon filtresi kullanılarak tortu ve klorundan temizlenir. Daha sonra sırasıyla katyon ve anyon selektif reçine kolonlarına 2-3 bar basınçla giriş olur. Sudaki iyonlar elekrik yüküne göre reçinelere yüklenir ve safsu imal edilmiş olur. Reçinelere yüklenen iyonlar ise asidik ve bazik rejenerant kimyasalları vasıtasıyla ters yıkama sırasında dışarı atışır. Rejenerant solüsyon hazırlama hariç tüm işlem otomatiktir.

MAYER Deiyonize Cihazının Üstün Yanları;

BAZI SEKTÖRLERDE DEİYONİZASYON KULLANIM ALANLARI EN ÇOK SATILAN KAPASİTELER
Kimya - Kozmetik - Boya Doğrudan ürün formülünde, 10-30-50 m3/gün
Cam Sanayi Yıkama hatlarında 5-10-20m3/gün
Metal Sanayi Kalıp Ayırma İşlerinde, İndiksiyon Ocaklarında, Dökümhanelerde, Kataforezde 20-50 m3/gün
Medikal ve İlaç Sektöründe Ultrasafsu öncesinde, ürün formülünde, otoklavlarda 2-5-10-20 m3/gün
Enerji Sektöründe Türbinlerde, Soğutma Sularında 50-100-500 m3/gün

Copyright © 2021 | Deiyonizesu | Tüm Hakları Saklıdır.